Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliitto kiinnittää metsäteollisuudenharjoittajien huomion uuteen puun rautatiekuljetusohjeeseen, kirjoittaa Wood.ru. Lokakuun rautatiet vaatii puutavaralastien lähettäjiltä nyt puukuormien säteilyturvallisuuslausuntoa, jolla vahvistetaan, että puu on kaadettu puhtaalta leimikolta eli alueelta, jolla ei ole säteilevää saastetta.

Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliiton toimitusjohtaja kertoo, että yritykset ovat tilanteeseen tyytymättömiä, koska he joutuvat kuljettamaan puun autoilla tutkittavaksi Pietariin, mikä tietenkin maksaa. Raakapuun kuljetus rautateitse ruuhkautuu, jolloin yrityksille koituu sekä suoria että välillisiä kuluja. Lokakuun rautateiden vaatimus on kuitenkin laillinen, koska se perustuu voimassaoleviin lakisäädöksiin.

Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliiton mielestä asia voitaisiin ratkaista siten, että leshozit voisivat antaa puunkorjaajille joko korjuupaikan säteilypuhtausasiakirjan tai todistuksen puun turvallisesta säteilytasosta. Tämän toteutumiseksi Metsäviraston tulisi laatia lista alueista, joilla ei ole säteilysaastetta.

Lähde: Wood.ru