Venäjän metsätalousvirasto on aloittanut pilottihankkeen puun alkuperän sähköisestä todentamisesta. Tavoitteena on vähentää laittoman puun kauppaa Irkutskin alueella, jossa tehtiin 70 prosenttia viime vuonna havaituista laittomista hakkuista. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta laajentaa sähköinen alkuperän seuranta koko Venäjän alueelle.

Pilottihankkeessa otetaan käyttöön sähköinen tunnistekortti, jolla on tarkoitus korvata nykyinen puutavaran alkuperän todistava kuljetusdokumentti. Sähköistä tunnusta ei voida väärentää, eikä käyttää useampaan kertaan. Näin ollen poistuu mahdollisuus nykyisen kuljetusdokumentin kanssa ilmenneisiin väärinkäytöksiin.

Lähde: Venäjän metsätalousvirasto