Venäjällä otetaan käyttöön tienkäyttömaksu, jota peritään yleisillä teillä puutavaran ja muiden raskaiden kuormien kuljetuksesta. Käytäntö perustuu Venäjän hallituksen asetukseen nro 934, 16.11.2009 ”Raskaiden kuormien kuljetuksissa Venäjän federaation teillä käytettävistä ajoneuvoista aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta”.

Asetuksen mukaisesti vahingon suuruus lasketaan ajoneuvon suurimman sallitun painon ja akselipainojen raja-arvojen ylittymisen, erityyppisten teiden osuuden sekä vuosittain määriteltävän erityisindeksin perusteella. Vahingon suuruus kasvaa moninkertaiseksi keliolosuhteiden vuoksi asetettujen väliaikaisten rajoitusten ajaksi. Hallituksen asetus antaa teidenomistajille mahdollisuuden nostaa reippaasti raskaiden kuormien kuljetuksista perittäviä maksuja väliaikaisten rajoitusten ajaksi. 2010 taksojen nosto perustuu Federaation tieviraston (Rosavtodor) 9.2.2010 antamaan määräykseen nro 9 ”Väliaikaisten liikennöintirajoitusten käyttöönotosta Federaation yleisillä autoteillä vuonna 2010”, joka tulee voimaan 25.3.

Uusien määräysten taustalla on Venäjän heikkokuntoinen tieverkosto ja etenkin syrjäseutujen paikallisteiden vaikeat kelirikko-ongelmat. Maksujen vaikutus ongelmaan saattaa kuitenkin jäädä vaatimattomaksi, sillä asetus ei edellytä mitään toimenpiteitä aiheutetun vahingon eliminoimiseksi, eikä budjettiin perittäviä rahoja ole erikseen suunnattu teiden kunnossapitoon. Epäkohtana voidaan pitää myös sitä, että määräykset lisäävät Venäjällä jo ennestään ongelmaksi koettujen laittomien hakkuiden kannattavuutta.

Lähteet:

Venäjän Greenpeace

Hallituksen asetus 934

Tieviraston määräys 9