Tammikuussa Suomeen tuotiin 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Vaikka määrä oli kolmanneksen suurempi kuin viime vuoden tammikuussa, puun kuukausituonti on vähentynyt lokakuusta 2010 lähtien.
Tammikuussa tuodusta määrästä 63 % oli peräisin Venäjältä. Puun tuonti painottui tammikuussa edelleen koivukuitupuuhun ja hakkeeseen, kumpaakin tuotiin Suomeen 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti jäi yhä vähäiseksi.
Edelliskuukauteen verrattuna niin tukki- kuin kuitupuunkin reaaliset tuontihinnat olivat hienoisessa laskussa. Koivukuitupuun keskimääräinen tuontihinta oli rajalla 46 euroa kiintokuutiometriltä ja hakkeen 35 euroa kiintokuutiometriltä.

Lähde:Metla, metsätilastotiedote 14/2011