Puun kumulatiivinen tuonti jäi tammi–elokuussa 5,8 miljoonaan kuutiometriin, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrä supistui 57 % edellisvuodesta. Tärkein tuotu puutavaralaji oli hake.

Elokuussa Suomeen tuotiin 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tästä oli haketta 36 % ja koivukuitupuuta 24 %. Koivukuitupuun tuonti kääntyi kasvuun kesäkuussa. Puun tammi–elokuun tuonnista 3,8 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 42/2009