Venäjän rakennusministeriö on päivittämässä rakentamiseen ja rakennussuunnitteluun liittyviä säännöstöjä osana puurakentamisen edistämisohjelmaa.

Vuoden 2016 aikana Venäjän rakennusministeriö on tehnyt täydennyksiä puuelementtien ja puurunkoisten asuintalojen suunnittelu- ja rakennussääntöihin. Muutokset ovat tällä hetkellä rakennusalan standardoinnista ja teknisestä arvioinnista vastaavan keskuksen muokattavana.

Puurakentamista koskevaan standardiin on jo tehty muutoksia puurakenteiden ominaisuuksien ja mitoituksen osalta (СНиП II-25-80 Деревянные конструкции).

Seuraavana aloitetaan paloturvallisuutta koskevien sääntöjen päivitys.

Lähde: Venäjän rakennusministeriö

Aikaisemmin aiheesta: 16.2.2016 Venäjän valtio suunnittelee puurakentamisen edistämistoimia