Viimeisteltävänä olevan Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategian 2030 on määrä esitellä uusia keinoja metsäsektorin kasvulle ja sen kansantaloudellisen merkityksen lisäämiselle. Keskeisimmiksi kasvun lähteiksi määritellään puurakentaminen ja sellun tuotanto.

Venäjän kaupunkirakentaminen on perustunut perinteisesti metallin, betonin ja tiilen käyttöön. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja pientalojen kysynnän kasvaessa myös puurakentamista voidaan edistää. Kasvun varaa on, sillä Venäjällä puusta tehdään 12 prosenttia asuintaloista, kun USA:ssa, Kanadassa ja Euroopassa puutalojen osuus yltää 40 prosenttiin.

Puurakentamisen kasvua hidastavia tekijöitä on kuitenkin useita. Puukerrostalojen rakentamista estävät puuttuvat rakennusmääräykset ja paloturvallisuussäännöt, eikä puun käyttö julkisten kohteiden rakentamisessa ole yleistä Venäjällä. Ratkaisuna esitetään muun muassa puurakentamisen kiintiöiden sisällyttämistä valtionohjelmiin. Puurakentamisen yleistymisen edellytyksenä on uusien puutuotteiden, kuten viilupuun ja OSB-levyn tuotannon käynnistäminen.

Metsäteollisuuden kehittämisstrategian yhtenä tärkeänä osiona tulee olemaan sellu- ja paperiteollisuus. Venäjällä ei ole rakennettu uusia tehtaita, ja tiettyjen paperilaatujen osalta ollaan tuonnin varassa. Zabaikalskin piirissä rakennetaan parhaillaan 400 000 tonnin sellutehdasta yhteistyössä kiinalaisen Sinban-yrityksen kanssa. Vastaavien tehtaiden rakentamiselle on hyviä mahdollisuuksia myös Krasnojarskin, Habarovskin, Vologdan ja Irkutskin alueilla. Jokaiselle investointihankkeille voi saada valtiontukea.

Strategiassa käsitellään myös prioriteetti-investointiprojekteja. Statuksen myöntämismenettelyssä tullaan painottamaan raaka-aineen täysimääräistä hyödyntämistä, lisäksi vähimmäisinvestointi nousee nykyisestä 300 miljoonasta ruplasta 500 miljoonaan tuotannon modernisointihankkeille ja 750 miljoonaan uuden tuotannon rakentamiselle. Metsävarojen vuokraamista koskevien etujen tulisi realisoitua vasta, kun puunjalostuskapasiteetti on otettu käyttöön. Lisäksi etuuksien aikaa ehdotetaan rajoitettavan kolmesta kymmeneen vuoteen investoinnin suuruudesta riippuen.

Laatijoiden mielestä strategia mahdollistaa metsäteollisuuden tuotannon tehostumisen hyödyntämällä uusia metsäalueita. Ensisijaisina tehtävinä ovat raaka-ainehuollon ja työvoiman saatavuuden turvaaminen, teknologisen ja tieteellisen potentiaalin sekä alan hallinnon kehittäminen.

Tavoitteena on kasvattaa puolella metsäalan osuutta bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö

Aikaisemmin aiheeseen liittyen: