Vuonna 2015 Venäjältä vietiin ulkomaille puuta 19,4 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 62 prosenttia. Kiina oli suurin raakapuun vientimaa, sinne päätyi 60 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 83 prosenttia havupuusta. Suomi oli suurin lehtipuun vientimaa.

Vuoteen 2014 verrattuna puun vienti laski seitsemän prosenttia.