Kenelle jäävät Lentieran lespromhozin metsävarat sen jälkeen, kun viiden vuoden vuokra-aika päättyy. Kysymys huolestuttaa suomalaisia, jotka vievät alueelta puuta Suomessa sijaitseville sahoilleen, kirjoittaa Kurier Karelii-lehti.

Pitkäaikainen metsänvuokrausoikeus tullaan kilpailuttamaan, minkä jälkeen ehdot Mujejärven piirissä voivat muuttua. Karjalan tasavallan metsä- ja vuoriteollisuuskomitean johtaja Vladimir Jurjev ilmoitti, että kilpailussa voittaa se, joka ehdottaa parhaan kehityssuunnitelman puuraaka-aineen jalostuksesta Venäjän alueella. Lentieran lespromhoz on myös kilpailijoiden joukossa ja sen kehityssuunnitelmassa on aikomus rakentaa oma saha. Lisäksi Mujejärvellä käynnistetään piakkoin uusi sahalaitos. Näin ollen on odotettavissa, että metsävarojen kysyntä kasvaa alueella.

Jurjev on sitä mieltä, että muutoksista riippumatta monivuotista suomalaisten ja karjalaisten yritysten yhteistyökokemusta tarvitaan yhä tulevaisuudessa. Karjalassa ollaan kiinnostuneita nykyaikaisten teknologioiden käytöstä puun kokonaisjalostuksessa.

Lähde: Kurier Karelii-lehti, №87