Puuntuonti Venäjältä huhti-kesäkuussa 2003 oli n. 3,8 milj.m3. Havu- ja lehtipuun osuus määrästä on lähes yhtä suuri. Havutukkien osuus on noin kolmannes koko määrästä.

Lähde: Metsätilastollinen tietopalvelu