Metsäntutkimuslaitoksen tilastotiedotteen mukaan Suomeen tuotiin helmikuussa 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuontimäärä kasvoi tammikuusta neljäsosan, mutta jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin edeltävällä 10 -vuotiskaudella keskimäärin.

Tammi–helmikuussa maahamme tuotiin puuta yhteensä 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Se oli pienin määrä sitten vuoden 2000, ja peräti 35 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006. Alkuvuonna tuodusta puusta 80 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Latviasta tuli 7 ja Virosta 6 prosenttia puusta. Vuosi sitten Venäjän osuus oli 78, Latvian 9 ja Viron 5 prosenttia.

Koivukuitupuu oli tammi–helmikuussa totutusti tärkein tuontipuutavaralaji. Sen osuus tuontipuusta oli 35 prosenttia. Seuraavina tulivat hake ja kuusikuitupuu 14 prosentin osuuksilla.

Lähde: Metsätilastotiedote 866, 9.5.2007