Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastotiedotteen mukaan syyskuussa Suomeen tuotiin 1,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä vastasi viimevuotista ja oli kuluvan vuoden kuukausista kolmanneksi suurin. Venäjän puutullien korotukset eivät ole hiljentäneet raakapuun tuontia.

Tammi–syyskuun puun tuonti päätyi 12,8 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli viidenneksen edellisvuotista pienempi. Syyskuuta lukuunottamatta puun tuonti on jäänyt joka kuukausi edellisvuotista vähäisemmäksi.

Tuontipuun hinnat ovat vuoden alusta lähtien nousseet voimakkaasti. Syyskuun hinnat antavat kuitenkin jo viitteitä nousun hidastumisesta tai taittumisesta. Koivu- ja kuusikuitupuun hinnat olivat vieläkin nousseet neljällä prosentilla edelliskuukaudesta, mutta mänty- ja kuusitukin hinnat olivat pudonneet prosentilla ja mäntykuitupuun säilyneet ennallaan. Kotimaisen puun kantohintojen nousu taittui heinäkuussa.

Lähde: Metlan Metsätilastotiedote 892, 11.12.2007