Puun tuonti Suomeen kasvoi kesäkuussa ja puun tuontihinnat liukuivat alaspäin, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Suomeen tuotiin kesäkuussa 1,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti on kuluvana vuonna ylittänyt joka kuukausi edelliskuun määrän. Tammi–kesäkuun kumulatiivinen tuonti päätyi 9,7 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli viidenneksen enemmän kuin edellisvuonna ja vain 10 prosenttia vähemmän kuin puun tuonnin huippuvuonna 2005.

Puun reaaliset tuontihinnat liukuivat kesäkuussa alaspäin, ja tukki halpeni enemmän kuin kuitupuu. Mäntytukin reaalinen tuontihinta laski 13 prosenttia edelliskuusta ja kuusitukin 11 prosenttia. Kuitupuista koivun hinta putosi 2, kuusen 3 ja männyn 7 prosenttia. Myös tuodun hakkeen reaalihinta laski prosentilla edelliskuukaudesta.

Vuosina 2003–2007 tukin osuus Suomen puun tuonnista laski 28 prosentista 16 prosenttiin. Kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa tukkia oli enää 12 prosenttia tuontipuusumasta. Varsinkin vuoden alussa tukin tuonti maahamme oli vähäistä.

Alkuvuonna tuodusta puusta 64 prosenttia (6,1 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Ruotsi on noussut toiseksi tärkeimmäksi ulkomaisen raakapuun lähteeksi (1,1 milj. m³). Ruotsista tuodaan Suomeen lähinnä havukuitupuuta ja haketta. Kolmanneksi eniten puuta tuli Latviasta (0,9 milj. m³).

Lähde: Metlan Metsätilastotiedote 35/2008