Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen tuontiennätys. Kesä- ja heinäkuun kiivas puuntuonti nosti alkuvuoden tuontimäärän 12,3 miljoonaan kuutioon, samalle tasolle kuin edellisvuonna. Tammi–heinäkuussa tuodusta tukki- ja kuitupuusta oli havu- ja lehtipuuta saman verran, eli 5,2 miljoonaa kuutiota.

Eniten tuodun puutavaralajin – koivukuitupuun – tuontimäärä kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia 4,1 miljoonaan kuutioon. Havutukin ja -kuitupuun yhteenlaskettu tuonti väheni 0,4 miljoonaa kuutiota. Tuodun havupuun kokonaismäärä ei kuitenkaan pienentynyt juuri lainkaan, sillä hakkeen tuonti kasvoi 15 prosenttia 1,6 miljoonaa kuutioon ja havupuun osuus hakkeesta nousi 89 prosentista 94 prosenttiin.

Lähde: Metlan Metsätilastotiedote