Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjällä puunkorjuuta ovat toteuttaneet lespromhoosit. 1990-luvulla pääosa niistä muutettiin yksityisiksi puunkorjuuyhtiöiksi, joita yleisesti omistavat suuret metsäteollisuusyritykset. Yritysmuodon muutoksesta huolimatta toimintatapa on säilynyt pääosin ennallaan. Teollisuusministeriössä on laadittu metsäteollisuuskompleksin kehittämisohjelma, jossa puunkorjuuteollisuuden kehittäminen on keskeisellä sijalla. Ohjelman toteutusta johtaa teollisuusministeriön
alaisen metsäteollisuuden tiedekeskuksen yhteydessä toimiva teknologian ja energiatalouden kehitysyhtiö.

Puunkorjuun kehittämisen pääperiaatteina esitetään: polttopuun korjuun aiheuttamien tappioiden minimointi, pieniläpimittaisen puun korjuun ja käsittelyn tuottavuuden nostaminen, puuenergian käyttö, mekaanisen puunjalostuksen kehittäminen lespromhooseissa ja puunkorjuun kausivaihtelun poistaminen.

Lespromhozien kehittaminen 100103