Olga Tyukinan metsäekonomian alaan kuuluva väitöskirja, jossa tarkastellaan puunkorjuun johtamisen ja kustannuslaskennan kehittymistä Karjalan Tasavallassa, on luettavissa sähköisessä muodossa täällä. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettu väitöskirja on englanninkielinen.