Lesprom Industry Consulting julkaisi yhteenvedon metsäteollisuuden toiminnasta Venäjällä vuonna 2003. Puunkorjuun tilanteesta julkaisussa kerrottiin seuraavaa:

Puunkorjuu on ollut viimeisten kolmen vuoden aikana metsäsektorin huonoimmin kehittyvä ala. Korjuumäärien aleneminen jatkui myös viime vuonna, tuotantoindeksi oli 94,8 % edellisvuodesta. Tuotannon aleneminen on kuitenkin ollut hitaampaa viime vuonna verrattuna vuoteen 2002. Tilastokomitean tietoihin viitaten julkaisun mukaan puun kuljetusmäärä (ylävarastolta) oli 91,8 milj.m3 ja ainespuun tuotantomäärä 81,4 milj.m3.

Puunkorjuumäärät alenivat merkittävästi tammikuussa 2003, mikä johti äkilliseen raaka-ainepulaan puunjalostuslaitoksissa. Syynä tähän olivat kovat pakkaset, joiden seurauksena korjuuteknologia petti. Koneiden kunto onkin yhä enenevässä määrin puunkorjuuyritysten toimintaa määräävä tekijä.

Suurten ja keskisuurten puunkorjuuyritysten tavaroiden ja palvelujen tuotannon arvo oli v. 2003 yhteensä koko Venäjällä 37 miljardia ruplaa eli 15 % koko metsäteollisuustuotannosta. Julkaisussa esitetään merkittävimpien metsäteollisuusalueiden puunkuljetusmäärät Tilastokomitean tietoihin viitaten:

 • Irkutskin alue, 11 milj.m3
 • Arkangelin alue, 9 milj.m3
 • Habarovin alue, 7,8 milj.m3
 • Komin tasavalta, 5,9 milj.m3
 • Vologdan alue, 5,9 milj.m3
 • Karjalan tasavalta, 5,8 milj.m3
 • Kirovin alue, 5,7 milj.m3
 • Krasnojarskin alue, 5,1 milj.m3
 • Sverdlovin alue, 3,5 milj.m3
 • Leningradin alue, 3,2 milj.m3
 • Kostroman alue, 2,7 milj.m3
 • Permin alue, 2,6 milj.m3
 • Tjumenin alue, 2,6 milj.m3
 • Novgorodin alue,1,1 milj.m3

Puunkorjuumäärät olivat kasvussa Komin ja Karjalan tasavalloissa sekä Habarovin ja Kirovin alueilla. Huonoin tilanne oli Leningradin alueella, jossa puunkuljetusmäärät vähenivät lähes 20 %. Lisäksi kuljetetun puun määrä väheni huomattavasti Novgorodin, Vologdan, Kostroman ja Permin alueilla.

Raakapuuta vietiin ulkomaille 37,2 milj. m3, arvoltaan 1,79 miljardia dollaria. Keskimääräinen raakapuun vientihinta nousi julkaisun mukaan 7,3 %.

Lähde: Itogi raboty lesopromyshlennogo kompleksa Rossii za 2003 god. Lesprom Industry Consulting