Poikkeuksellisen lämmin talvi on aiheuttanut vaikeuksia puunkorjuuyrityksille Venäjällä. Jääteiden puuttuminen ja metsäteiden huono kunto ovat vaikeuttaneet puukuljetuksia.

Esimerkiksi Arkangelin alueella on pystytty avaamaan vain alle kolmasosa suunnitelluista jäätieyhteyksistä. Yritykset ovat pyytäneet viranomaisilta lykkäystä metsänkäyttömaksuille selvitäkseen vaikeuksista. Lisäksi apua on pyydetty kuljetusongelmiin, jotka liittyvät aluetason teiden käyttörajoituksiin.

Tilanne on vaikea myös Karjalassa ja Vologdan alueella. Yritykset ovat vedonneet federaatiotason päättäjiin pyytäen lievennyksiä leimikoiden sijoittelua koskeviin rajoituksiin*. Lisäksi on ehdotettu tienrakentamiseen liittyvien kustannusten kompensointia. Valtiolta on jo saatavissa tukea väliaikaisten puuvarastojen kustannuksiin.

Lämmin talvi ennakoi puun hinnan nousua, kun markkinoilla olevan puun määrä vähenee ja teollisuuslaitosten puuvarastot hupenevat.  Tserepovetslesin johtaja Valeri Pisarev arvioi, että puunhinta voi nousta 15-20 prosenttia kesään mennessä.

Lähde: Lesnaja Industrija 3/2020 №3 (143)

 

* Vierekkäisten kuvioiden hakkuuta ei sallita peräkkäisinä vuosina, esim. havumetsiköille hakkuiden väli vähintään 6 vuotta.