Venäjän metsälakiin on tehty metsävarojen käyttöoikeuteen liittyviä muutoksia. Jatkossa puuta jalostavat yritykset voivat saada metsävaroja vuokralle ilman huutokauppaa kilpailutusmenettelyn kautta.

Muutosten tarkoituksena on ratkaista puunjalostusyritysten metsänvuokraukseen liittyvät ongelmat ja varmistaa niiden puuhuolto. Kilpailutuksen voittaa yritys, joka esittää parhaimmat ehdot metsäalueen käytölle. Hallitus määrittelee erillisellä päätöksellä kriteerit, joihin odotetaan sisältyvän muun muassa nykyaikaisen puunjalostuskapasiteetin rakentaminen ja kehittäminen, resurssien tehokas hyödyntäminen ja jalostusasteen nostaminen. Hinta ei tule olemaan ratkaiseva tekijä, vaan etusija annetaan puun jalostukseen liittyville tekijöille. Kilpailutuksella myönnettyjä metsäalueiden edelleen vuokraus ei ole mahdollista.

Huutokauppa säilyy edelleen keskeisenä menettelynä metsänkäyttöoikeuden myöntämisessä. Alueet voivat määritellä prioriteettiensa ja kehityssuunnitelmiensa perusteella kumman menettelyn käyttäminen on tarkoituksenmukaisempaa.

Lisäksi metsälakiin tehtiin muutoksia, joilla mahdollistetaan metsähuutokauppojen järjestäminen sähköisesti. Metsävaratiedon julkisuutta koskevia vaatimuksia täydennettiin, jatkossa metsävaratietoa tulee olla saatavissa aluehallintojen nettisivuilla.

Lähteet: Venäjän presidentti, Duuman lakitietokanta, Yhtenäinen Venäjä