Raaka-ainepula on syynä metsäteollisuuden vaatimattomiin kasvulukuihin muihin teollisuuden aloihin nähden, uutisoi Lesprom.ru-portaali. Valtiollisen tilastokomitean mukaan metsäsektorin tuotanto nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla vain 3,2 %, kun nousu oli kaikilla teollisuuden aloilla keskimäärin 6,8 %.

Lesprom Industry Consulting –yrityksen analyytikon Aleksandr Maksimovin mukaan syynä alhaisiin kasvulukuihin on puunkorjuusektori kykenemättömyys vastata puunjalostus- sekä sellu- ja paperiteollisuuden kasvuvaatimuksiin. Syynä ongelmiin Maksimov näkee raaka-ainevarojen saavutettavuuden. Puuta käyttävät yritykset sijaitsevat pääosin Keski- ja Luoteis-Venäjällä, kun taas suurimmat metsävarat löytyvät Kaukoidästä. Kuljetuskustannukset kasvavat pitkien etäisyyksien vuoksi kohtuuttoman korkeiksi. Myös metsäautoteiden huono kunto vaikeuttaa raaka-aineen saatavuutta. Metsien lyhytaikainen vuokraus ei kannusta vuokraajaa suuriin investointeihin, ja vaikka paikallisviranomaisilla olisi mahdollisuus lisätä metsäautotien rakentamisvelvoite vuokrasopimukseen, puunkorjuuyritykset onnistuvat usein neuvottelemaan sopimuksensa niin, ettei velvoitetta sopimukseen kirjata.

Lähde: Lesprom.ru