Metsäteollisuuden osuus Venäjän kokonaisviennistä oli 3 % tammi-maaliskuun 2009 aikana, tiedottaa Venäjän tulli. Raakapuuta vietiin 4,9 milj. m³. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna raakapuun vientimäärä väheni 54 %, sahatavaran 25 %, vanerin 22 % ja sellun 29 %.

Lähde: Venäjän tullin tiedote, vientitilasto 1-3/09