Tietotoimisto Regnum kertoo Arkangelin alueen alkuvuoden metsäteollisuustuotteiden viennistä. Alueen puunjalostusyritykset kärsivät Regnumin mukaan puupulasta, mutta siitä huolimatta raakapuun vienti on kasvussa.

Kaikkiaan metsäteollisuustuotteita vietiin tämän vuoden tammi-helmikuussa 13,4 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Lähestulkoon kaikkien puutuotteiden – sellun, paperin, kartongin ja sahatavaran – vienti väheni, kun taas raakapuun, puukuitulevyjen ja vanerin vienti kasvoi.

Raakapuun viennin kasvu puupulasta kärsivällä Arkangelin alueella on tietotoimiston mukaan huolestuttavaa. Tammikuussa raakapuuta vietiin 16 000 m³, helmikuussa 27 000 m³, yhteensä 43 000 m³. Raakapuun osuus metsäteollisuuden viennistä on täten 2,5 %, mikä alittaa maan keskimääräiset vientimäärät. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Arkangelin alueen raakapuun vienti vuonna 2003 oli kaikenkaikkiaan 37 000 m3 ja esim. Karjalan tasavalta yli 3,5 milj. m3 (toim. huom.).

Epävakaisen säiden ja siitä johtuvien kuljetusvaikeuksien vuoksi sahat ovat kärsineet puupulasta. Siitä huolimatta sahat toimittivat alkuvuodesta sahatavaraa vientiin 202 000 m³, mikä on 15,3 % edellisvuoden määrää vähemmän. Metsäteollisuuden viennistä sahatavaran osuus on 27,2 %.

Metsäteollisuuden tuotteista eniten väheni selluloosan vienti. Tammi-helmikuussa sellua vietiin 88 500 tonnia, mikä on 23,9 % edellisvuoden lukuja vähemmän. Metsäteollisuuden viennistä sellun osuus on 36,2 %. Paperia, kartonkia sekä niistä valmistettuja tuotteita vietiin 10,1 % vähemmän (71 300 tonnia) viennin rahallisen arvon ollessa 28,4 milj. dollaria (-12,3 %). Näiden tuotteiden osuus viennistä oli 29,2 %.

Lähde: IA Regnum