Havutukin tuottajahinta* oli Luoteis-Venäjällä keskimäärin 38 euroa kuutiometrille touko-heinäkuussa 2019. Lehtipuutukin hinta oli 44 euroa, lehtipuusorvitukin 47 euroa, havukuitupuun 23 euroa ja lehtikuitupuun 21 euroa kuutiometriltä.  Vientiin menevän lehtikuitupuun hinta oli 23 euroa.

Puun tuottajahinnat Luoteis-Venäjällä:

Puun markkinahinnoista Luoteis-Venäjällä ei ole kattavaa tilastotietoa saatavilla. Esimerkiksi Pietarin pörssin kautta myytiin Arkangelin alueella kesä-heinäkuussa 2019 puuta seuraavin hinnoin:

  • kuusitukki 3100 RUB/m³ (43 EUR/m³) ostajalle toimitettuna
  • kokorunko mänty, kuusi, koivu 540 RUB/m³ (8 EUR/m³) metsävarastossa

Tilastot: RosstatPietarin tavarapörssi

Sari Karvinen, Luke

 

* Tuottajahinta kuvaa puuntuotannon kustannuksia korjuuyritykselle ja se raportoidaan tilastoviranomaisille yrityksen kirjanpitoaineistojen perusteella. Määritelmän mukaan se on keskimääräinen kotimaan markkinoille myydyn puutavaran hinta (kuoretta), joka ei sisällä arvonlisäveroa tai kuljetuskustannuksia. Tilasto kerätään kaikilta suurilta puunkorjuuyrityksiltä ja pk-yrityksiltä otannan perusteella. Luoteis-Venäjällä puun tuottajahintoja raportoivia yrityksiä on noin 40.