Havutukin tuottajahinta* oli Luoteis-Venäjällä keskimäärin 31 euroa kuutiometrille tammi-syyskuussa 2020. Lehtipuutukin hinta oli keskimäärin 17 euroa, lehtipuusorvitukin 34 euroa, havukuitupuun 17 euroa ja lehtikuitupuun 14 euroa kuutiometriltä.  Vientiin menevän lehtikuitupuun hinta oli 22 euroa.

Ruplamääräiset tuottajahinnat ovat laskeneet huomattavasti edellisvuoteen verrattuna vientiin menevää lehtikuitupuuta lukuun ottamatta.

Puun tuottajahinnat neljännesvuosittain (keskiarvo) Luoteis-Venäjällä:

Suurikokoiset kuvat

Whatwoodin julkaiseman puumarkkinakatsauksen mukaan teollisuuden ostohinnat (FCA lähtöasema) olivat maalis-syyskuussa 2020 havutukille keskimäärin 3400 ruplaa (41 €**), koivuvaneritukille 2700 ruplaa (33 €), havukuitupuulle 1470 ruplaa (18 €) ja koivukuitupuulle 770 ruplaa (9 €). Tukkipuun ostohinnat olivat edellisvuoden tasolla, havukuitupuun hinta nousi 13 prosenttia ja koivukuitupuun 5 prosenttia.

Lähteet: Rosstat, Venäjän keskuspankki, Whatwood ”Rynok lesosyrja v Rossii”

Sari Karvinen, Luke

* Tuottajahinta kuvaa puuntuotannon kustannuksia korjuuyritykselle ja se raportoidaan tilastoviranomaisille yrityksen kirjanpitoaineistojen perusteella. Määritelmän mukaan se on keskimääräinen kotimaan tai ulkomaan markkinoille myydyn puutavaran hinta (kuoretta), joka ei sisällä arvonlisäveroa tai kuljetuskustannuksia. Tilasto kerätään kaikilta suurilta puunkorjuuyrityksiltä ja pk-yrityksiltä otannan perusteella. Luoteis-Venäjällä puun tuottajahintoja raportoivia yrityksiä on noin 40.

** 1 €=82,53 RUB