Havu- ja lehtipuutukin tuottajahinta* oli Luoteis-Venäjällä noin 35 euroa kuutiometrille huhtikuussa 2019. Lehtipuusorvitukin hinta oli 46 euroa, havukuitupuun 23 euroa ja lehtikuitupuun 18 euroa kuutiometriltä.

Havu- ja lehtipuutukin sekä havukuitupuun hinnat ovat laskeneet 1-2 prosenttia maaliskuuhun verrattuna. Lehtipuusorvitukin hinta nousi kahdeksan prosenttia ja lehtikuitupuun 27 prosenttia.

Vuoden 2018 huhtikuuhun verrattuna puun tuottajahinnat ovat nousseet. Suurin muutos oli lehtipuusorvitukilla, jonka hinta nousi 56 prosenttia. Lehtikuitupuun hinta on laskenut 11 prosenttia viime vuodesta.

Puun tuottajahinnat Luoteis-Venäjällä:

Puun markkinahinnoista Luoteis-Venäjällä ei ole tilastotietoa saatavilla. Esimerkiksi Pietarin pörssin kautta myytiin Arkangelin alueella huhtikuussa 2019 puuta seuraavin hinnoin:

  • havutukki 1800 RUB/m³ (25 EUR/m³) metsävarastossa
  • mäntytukki 3100 RUB/m³ (43 EUR/m³) ostajalle toimitettuna
  • havukuitupuu 650 RUB/m³ (9 EUR/m³) metsävarastossa
  • lehtikuitupuu 600 RUB/m³ (8 EUR/m³) metsävarastossa

Tilastot: RosstatPietarin tavarapörssi

Luoteis-Venäjän puun tuottajahintoja ja tuotantomääriä palvelussa: Roundwood Markets in the Baltic Sea Region

Sari Karvinen, Luke

* Tuottajahinta kuvaa puuntuotannon kustannuksia korjuuyritykselle ja se raportoidaan tilastoviranomaisille yrityksen kirjanpitoaineistojen perusteella. Määritelmän mukaan se on keskimääräinen kotimaan markkinoille myydyn puutavaran hinta (kuoretta), joka ei sisällä arvonlisäveroa tai kuljetuskustannuksia. Tilasto kerätään kaikilta suurilta puunkorjuuyrityksiltä ja pk-yrityksiltä otannan perusteella. Luoteis-Venäjällä puun tuottajahintoja raportoivia yrityksiä on noin 40.