Helmikuussa Suomeen tuotiin 0,7 miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellista puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuontimäärä oli vähäinen vaikka kasvoikin 0,1 miljoonalla kuutiometrillä kuluvan vuoden tammikuun pohjalukemista.

Tammi–helmikuun kumulatiivinen tuonti jäi 1,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä merkitsi puun tuonnin puolittumista viime vuoteen verrattuna. Selvästi eniten supistui koivukuitupuun tuonti vähentyen 86 prosentilla edellisvuodesta. Hake on noussut tärkeimmäksi tuoduksi puutavaralajiksi, ja sen kumulatiivinen tuontimäärä ylsi 0,4 miljoonaan kuutiometriin.

Polttopuun tuonti Suomeen on ollut aiemmin vähäistä, mutta kuluvan vuoden tammi–helmikuussa se oli toiseksi eniten tuotu puutavaralaji. Polttopuun kysyntää lisäävät mm. polttoon tarjolla olevan teollisuuden sivutuotepuun väheneminen ja sateista aiheutuneet polttoturpeen korjuuvaikeudet viimeisen kahden kesän aikana

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 17/2009