Suomeen tuotiin lokakuussa 1,5 miljoonaa kuutiota puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Kuukausittain tuodun puun määrä on laskenut kesän jälkeen tasaisesti ja oli lokakuussa 22 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Tammi-lokakuussa tuotiin puuta yhteensä 17,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuusitukin tuontimäärä pieneni peräti 20 prosenttia ja muiden tärkeimpien havupuutavaralajien 12 prosenttia. Lähes kokonaan havupuuta olevan hakkeen tuontimäärä kasvoi 6 prosenttia ja koivukuitupuun tuonti prosentin.

Mäntykuitupuun tuontihinta jatkoi nousua ja kohosi lokakuussa lähes 35 euroon kuutiometriltä. Hinta oli 14 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 849