Suomeen tuodun puun määrä on vähentynyt kesän jälkeen tasaisesti, ja marraskuussa se tippui alle 1,5 miljoonaan kuutiometriin, todetaan Metlan metsätilastotiedotteessa. Leuto ja sateinen alkutalvi hankaloitti myös Venäjän hakkuita ja kuljetuksia, ja supisti puun vientiä Suomeen.

Tammi-marraskuussa tuotiin maahamme puuta yhteensä 18,7 miljoonaa kuutiometriä. Se oli 5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin tuontimäärä pieneni eniten, peräti 22 %, ja muiden keskeisten havupuutavaralajien 12 – 14 %. Lähes kokonaan havupuusta tehdyn hakkeen tuonti kasvoi kuitenkin 4 %. Lehtipuun tuontimäärä pysyi ennallaan.

Vuoden 2006 puuntuonti nousee ennakkoarvion mukaan niukasti yli 20 miljoonan kuutiometrin.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 852