Suomeen tuotiin elokuussa 1,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kuukausittainen tuontivauhti putosi heinä–elokuussa viimevuotista pienemmäksi, vaikka vuoden ensimmäisellä puoliskolla oltiin yleensä joko edellisvuoden vauhdissa tai hieman sen edellä.
Tammi–elokuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli prosentin pienempi kuin vuosi sitten. Kuluvana vuonna havukuitupuun ja koivutukin tuonti on kasvanut ja muiden puutavaralajien vähentynyt. Puutavaralajeista eniten tuotiin haketta (2,5 milj. m³) ja koivukuitupuuta (2,3 milj. m³).
Tammi–elokuussa tuodusta puusta 60 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 16 prosenttia Latviasta ja 14 prosenttia Virosta.
Venäjältä vietiin tammi-elokuun 2011 aikana 14 miljoonaa kuutiota puuta, vähennystä edellisvuoteen oli kahden prosentin verran.