Venäjältä tuotiin Suomeen 8,73 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2019. Suomeen tuodun puun määrä kasvoi kaikkiaan kaksi prosenttia, kun Venäjältä tuodun puun määrässä kasvua oli kuusi prosenttia.

Venäjältä tuodusta puusta oli 53 prosenttia kuitupuuta, 34 prosenttia haketta ja neljä prosenttia tukkia. Kasvua oli erityisesti hakkeen (+30 %) ja havukuitupuun (+11 %) tuonnissa. Havutukin tuonti väheni 16 prosenttia ja lehtitukin 70 prosenttia. Myös lehtikuitupuun tuonti laski kahdella prosentilla.

Venäjän osuus Suomen puuntuonnista oli 74 prosenttia ja se kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta.

Lähde: stat.luke.fi

Puun tuonti Venäjältä Suomeen 2005-2019