Puun tuonti Suomeen jatkui vilkkaana heinäkuussa, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuotu määrä – 1,9 miljoonaa kuutiometriä – oli suurin kuukausituonti kuluvana vuonna. Tammi–heinäkuun kumulatiivinen tuonti, 11,6 miljoonaa kuutiometriä, jäi vain 5 prosenttia pienemmäksi kuin puun tuonnin ennätysvuonna 2005.

Tuonnin puutavaralajirakenne on muuttunut kuitupuuvaltaisemmaksi, ja heinäkuun tuonnista tukkia olikin vain noin kymmenesosa. Myös hakkeen osuus tuonnista on vähitellen lisääntynyt.

Tammi–heinäkuun puun tuonnista 63 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Venäläisen puun hintataso näyttää jääneen viime vuotisen nousun jälkeen paikoilleen. Venäläinen kuitupuu on silti edelleen halvempaa kuin muista maista Suomeen tuotu kuitupuu keskimäärin. Viime kuukausina hintojen ero on kuitenkin kaventunut.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 38/2008, 6.10.2008