Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastotiedotteen mukaan maaliskuussa Suomeen tuotiin 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi–maaliskuun kumulatiivinen tuonti jäi 3,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli selvästi keskimääräistä vähäisempää. Viimeksi vuonna 2000 vuoden ensimmäisen neljänneksen puun tuonti on jäänyt kuluvaa vuotta pienemmäksi.

Alkuvuoden puun tuonnista 79 prosenttia tuli Venäjältä. Latvian osuus oli 8 ja Viron 6 prosenttia. Maiden osuudet puun tuonnista olivat tavanomaisia.

Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka osuus tuonnista oli 34 prosenttia. Tuontipuun hinnat ovat nousseet vuotta aikaisemmasta. Männyn ja kuusen hinnat rajalla ovat nousseet koivua enemmän. Maaliskuussa koivukuitupuun hinta rajalla oli 31,7 euroa kuutiometriltä. Eniten maksettiin kuusitukista, 53,6 euroa kuutiometriltä.

Lähde: Metlan Metsätilastotiedote 871, 13.6.2007