Suomeen tuotiin 10 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta vuonna 2012. Määrä oli 3 prosenttia edellisvuotista pienempi. Tuonti oli pudonnut noin puoleen vuoden 2005 huipputasolta.
Tuonnin tärkein puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka määrä ylsi 4,0 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuotiin haketta (3,3 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (0,9 milj. m³). Kuitupuun ja hakkeen yhteismäärä oli 9,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukin tuonti oli vähäistä, sillä määrä jäi 0,5 miljoonaan kuutiometriin.
Eniten puuta tuli Suomeen Venäjältä, 6,6 miljoonaa kuutiometriä. Venäjän osuus tuontipuusta oli tavanomainen kaksi kolmannesta. Seuraavina olivat Latvia (1,6 milj. m³) ja Viro (1,4 milj. m³). Tuonti muista maista oli vähäistä.
Kuitupuun reaalinen tuontihintataso aleni edellisvuodesta. Tuodusta koivukuitupuusta maksettiin reaalisesti 10 prosenttia vähemmän. Mäntykuitupuulla pudotus oli 6 prosenttia ja kuusikuitupuulla 8 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100).