Puun tuonti Suomeen oli 10,8 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011. Tuonti väheni 11 % edellisvuodesta. Puun tuonti ei kuitenkaan vajonnut yhtä alas kuin taantumavuonna 2009.
Puutavaralajeista Suomeen tuotiin vuonna 2011 eniten haketta, yhteensä 3,9 milj. m³. Seuraavaksi suurinta oli koivukuitupuun tuonti, jonka määrä ylsi 3,3 milj. m³. Hakkeen tuonti supistui 9 % ja koivukuitupuun 18 % vuoden takaisesta. Tukin tuonti oli vähäistä määrän jäätyä vain 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Jätepuuta tuli Suomeen lähes saman verran kuin tukkia, yhteensä 0,4 miljoonaa kuutiometriä.
Suomelle tärkein ulkomaisen puun lähde oli Venäjä, jonka osuus tuonnista oli 61 % (6,6 milj. m³). Kuitupuussa Venäjän osuus jäi 58 prosenttiin.