Puun tuonti tammikuussa jäi poikkeuksellisen vähäiseksi, tiedottaa metsäntutkimuslaitos. Suomeen tuotiin vuoden ensimmäisen kuukauden aikana vain 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, mikä oli pienin kuukausituonti sitten vuoden 1997 tammikuun. Tuontimäärästä 70 % oli peräisin Venäjältä.

Puutavaralajeista tuotiin viime vuotiseen tapaan eniten haketta, jonka määrä ylsi hieman yli 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuli koivukuitupuuta, jonka määrä jäi niukasti alle 0,2 miljoonan kuutiometrin. Havutukin ja koivukuitupuun tuontihinnat ovat olleet viimeisen puolen vuoden aikana hienoisessa nousussa, mutta tuontihakkeen hinta on laskenut saman ajanjakson kuluessa.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 12/2010