Suomeen tuotiin heinäkuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tammi–heinäkuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 5,5 miljoonaan kuutiometriin, joka oli kymmenen prosenttia edellisvuotista vähemmän.

Tammi–heinäkuussa tuodusta puusta oli koivukuitupuuta ja haketta 1,9 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Kuitupuun (sis. hake) osuus tuontipuusumasta oli noin 90 prosenttia. Tukkipuun tuonti on pysynyt vähäisenä, ja sitä tuotiin tammi–heinäkuussa maahan 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–huhtikuun kumulatiivisesta puun tuonnista kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 42/2012

Venäjältä vietiin tammi-heinäkuussa 2012 yhteensä 10 miljoonaa kuutiometriä puuta, vähennystä edellisvuoteen oli 17 %.