Suomeen tuotiin tammikuussa 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä jäi noin viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi ja supistui lähes parin vuoden takaisiin taantumalukemiin.
Tammikuussa tuodusta puusta 56 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Puutavaralajeista Suomeen tuli tammikuussa viime vuoden tapaan eniten haketta, jonka määrä ylsi 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeen ja polttopuun määrien tilastointia muutettiin kuluvan vuoden tammikuussa. Kuluvan vuoden alusta lähtien näiden kahden puutavaralajin määrät ilmoitetaan siinä kuoriasteessa, jossa ne tulevat maahan. Tätä ennen tuotuun määrään lisättiin Metlassa laskennallisesti kuori päälle. Muiden puutavaralajien tilastointi säilyi ennallaan.
Venäjältä vietiin tammikuussa 2012 yhteensä 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, vähennystä edellisvuoteen oli 9 %.