Suomeen tuotiin vuonna 2008 yhteensä 20,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin ja vain 1,3 miljoonaa kuutiometriä pienempi kuin ennätysvuonna 2005.

Viime vuonna Suomeen tuodusta puusta vain 59 prosenttia oli peräisin Venäjältä (12,0 milj. m³). Edellisvuonna osuus ylsi vielä 66 prosenttiin, mutta tätä aiemmin Venäjältä oli normaalisti peräisin noin neljä viidesosaa tuontipuusta. Ruotsista tuotiin 2,0 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja Ruotsi nousikin Latvian (1,8 milj. m³) ohi Suomen toiseksi tärkeimmäksi ulkomaisen puun lähteeksi.

Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka määrä ylsi 7,5 miljoonaan kuutiometriin.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 7/2009