Puun tuonti Suomeen jatkui vilkkaana joulukuussa, jolloin puuta virtasi maahan 1,7 miljoonaa kuutiometriä, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Vuoden 2007 aikana puuta tuotiin Suomeen yhteensä 18 miljoonaa kuutiometriä. Vaikka puun tuontimäärä supistuikin edellisvuodesta 9 prosentilla, se oli silti kaikkien aikojen kolmanneksi suurin.

Tuontipuu on kallistunut, ja puun tuonnin arvo kasvanut määrien supistumisesta huolimatta 28 % edellisvuodesta. Tuontipuun (erityisesti kuitupuun) reaalihintojen jyrkkä nousu alkoi vuoden 2007 alussa. Hinnan kallistuminen pysähtyi vasta vuoden loppupuolella, ja joulukuussa hinnat lähtivätkin jo alaspäin. Kotimaisen puun kantohintojen nousu taittui jo tätä aiemmin heinäkuussa. Ulkomailta tuotu kuitupuu oli joulukuussa kotimaasta hankittua kalliimpaa.

Vuonna 2007 Suomeen tuodusta puusta kaksi kolmannesta tuli Venäjältä. Venäjän osuus tuonnista supistui selvästi edellisvuodesta, jolloin sen osuus ylsi vielä 78 prosenttiin. Vuoden alussa Venäjän osuus tuonnista oli vielä noin 80 %, mutta joulukuussa osuus oli pudonnut enää noin puoleen. Puun tuonti Ruotsista lisääntyi loppuvuonna voimakkaasti, ja joulukuussa Ruotsin osuus tuonnista oli kivunnut jo 16 prosenttiin.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 7/2008, 6.3.2008