Puun tuonti Suomeen väheni vuoden 2006 loppupuoliskon aikana tasaisesti ja oli joulukuussa enää 1,1 miljoonaa kuutiometriä, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuontimääriä pienensivät Venäjän hakkuita hankaloittaneet sateet ja leuto keli.

Suomeen tuotiin vuonna 2006 kuukausittaisen ennakkotietosarjan mukaan puuta 19,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin ja 7 prosenttia pienempi kuin ennätysvuonna 2005. Siihen verrattuna pyöreän havupuun tuonti väheni 14 ja lehtipuun 3 prosenttia. Koivukuitupuu säilyi selvästi tärkeimpänä tuontipuutavaralajina (6,7 milj. m³).

Tuontihakkeen määrä kasvoi 3 prosenttia 2,6 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 78 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 8 Latviasta ja 6 Virosta. Tuontipuun yhteenlaskettu arvo rajalla oli noin 690 miljoonaa euroa.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 855