Vuonna 2017 puuta tuotiin Suomeen yhteensä 8,62 miljoonaa kuutiometriä. Puun tuonnin määrä pieneni 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuitupuuta tuotiin 4,84 miljoonaa kuutiometriä, mikä jäi 18 prosenttia edellisvuotta pienemmäksi. Tukkipuun tuontimäärä oli 0,67 miljoonaa kuutiometriä ja kutistui 23 prosenttia. Hakkeen tuontimäärä (2, 67 milj. m³) kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Tuontipuusta 85 prosenttia oli peräisin Venäjältä.

Lähde: Luke