Vuonna 2014 Suomeen tuotiin 10,17 miljoonaa kuutiometriä puuta. Viime vuoden puun tuonti jäi 10 prosenttia edeltäneen vuoden lukemia pienemmäksi. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna pudotusta oli kolmannes. Viime vuoden puun tuonnista 48 prosenttia oli koivukuitupuuta (4,90 milj. m³). Seuraavaksi eniten Suomeen tuli haketta, jonka määrä päätyi 2,53 miljoonaan kuutiometriin. Puun tuonnista 9,12 miljoonaa kuutiometriä oli luokiteltavissa kuitupuuksi tai hakkeeksi, niinpä tuonti ohjautui lähinnä puumassateollisuuden raaka-aineeksi. Tukkipuun tuontimäärä oli varsin vähäinen, 0,61 miljoonaa kuutiometriä.

Ulkomainen puu oli peräisin lähinnä Venäjältä, jonka osuus päätyi viime vuonna 80 prosenttiin (8,1 milj. m³). Seuraavaksi eniten puuta tuli Virosta (1,15 milj. m³) ja Latviasta (0,72 milj. m³).

Lähde: Luonnonvarakeskus