Suomeen tuotiin puuta toukokuussa 1,01 miljoonaa kuutiometriä. Tuodusta puumäärästä 60 prosenttia oli kuitupuuta, 32 prosenttia haketta ja neljä prosenttia tukkipuuta. Polttopuun, kyllästetyn puun ja jätepuun osuus oli yhteensä neljä prosenttia.

Tammi-toukokuussa puun tuonnin määrä oli 4,61 miljoonaa kuutiometriä, joka oli 18 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Venäjän osuus tammi-toukokuun 2019 puun tuonnista oli 69 prosenttia eli 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 vastaavana aikana ja samalla tasolla kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo.

Lähde: stat.luke.fi