Suomeen tuotiin marraskuussa 0,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Männyn ja kuusen tuonti Venäjältä käynnistyi tuontikiintiömenettelyn alkuhankaluuksien jälkeen. Havupuun tuontimäärä Venäjältä jäi kuitenkin edelleen pienehköksi.
Tammi–marraskuun kumulatiivinen puun tuonti ylsi 9,2 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 4 prosenttia vuoden takaista pienempi. Puutavaralajeista Suomeen tuli eniten koivukuitupuuta, jota saapui maahan 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi tärkein puutavaralaji oli hake, jonka tuontimäärä oli 3,1 miljoonaa kuutiometriä.
Venäjän puunvienti jatkui edelleen ennätyksellisen alhaisena. Venäjältä vietiin tammi-marraskuussa 2012 yhteensä 15,9 miljoonaa kuutiometriä puuta, vähennystä edellisvuoteen oli 18 %.