Suomeen tuotiin maaliskuussa 1,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, josta 1,2 miljoonaa kuutiometriä oli venäläistä, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Venäjän osuus Suomeen tuodusta puusta on viime vuoden heinäkuusta lähtien jäänyt jatkuvasti alle 70 %, mutta maaliskuussa osuus kuitenkin kasvoi yltäen 74 %. Venäläisen tuontipuun hinnan nousu pysähtyi kuluvan vuoden alussa. Ulkomaankauppatilastoihin kirjautuvat puun tuontihinnat (CIF) sisältävät muiden valtioiden asettamat vientitullimaksut.

Puuta tuotiin maahamme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Vain huippuvuosina 2005 ja 2006 tuonti on lähtenyt vuoden alussa vilkkaammin käyntiin. Tammi–maaliskuussa tuodusta puusta reilut 40 % oli koivukuitupuuta. Puutavaralajeista tuotiin seuraavaksi eniten haketta (0,7 milj. m³) sekä mänty- ja kuusikuitupuuta (0,6 milj. m³ kumpaakin).

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 22/2008, 9.6.2008