Maaliskuussa 2019 Suomeen tuotiin 0,92 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kuitupuuta tuonnista oli 54 prosenttia, haketta 37 prosenttia ja tukkipuuta neljä prosenttia. Jätepuun, polttopuun ja kyllästetyn puun osuus oli viisi prosenttia.

Tammi-maaliskuussa puuntuonnin määrä oli 2,62 miljoonaa kuutiometriä, joka oli neljänneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Venäjän osuus tammi-maaliskuun 2019 puun tuonnista oli 69 prosenttia eli 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 13 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 vastaavana aikana ja samalla tasolla kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo.

Lähde: stat.luke.fi