Suomeen tuotiin lokakuussa 1,7 miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellista puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuontimäärä jäi 0,2 miljoonaa kuutiometriä pienemmäksi kuin kolmena edeltävänä kuukautena. Lokakuussa ei ollut vielä tiedossa Venäjän aikomus lykätä raakapuun vientitulliensa seuraavia korotuksia. Venäläisen puun osuus tuonnista on pysytellyt miltei koko vuoden 2008 ajan lähellä 60 prosenttia. Vuonna 2007 Venäläisen puun osuus oli 66 prosenttia ja tätä aiemmin pitkään lähellä 80 prosenttia.

Tammi–lokakuun kumulatiivinen puun tuonti päätyi 17,2 miljoonaan kuutiometriin, ja vain ennätysvuonna 2005 vastaavalla jaksolla Suomeen tuotiin enemmän puuta. Tällä vauhdilla puun tuonti päätyisi vuoden lopussa yli 20 miljoonaan kuutiometriin.

Lokakuun puun tuonnista lähes 90 prosenttia oli kuitupuuta tai haketta. Tuontikuitupuun hinnat olivat lokakuussa hienoisessa laskussa. Koivukuitupuun keskihinta rajalla oli 53,1 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuusta maksettiin 52,5 ja kuusikuitupuusta 55,4 euroa kuutiometriltä.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 2/2009