Puun tuonnin määrä tammi-elokuussa oli kuusi miljoonaa kuutiometriä. Puun kuukausittaiset tuontimäärät ovat vaihdelleet 0,65-0,83 miljoonan kuutiometrin välillä. Viime vuoden tammi-elokuuhun verrattuna tuontimäärä oli kymmenen prosenttia alhaisempi.

Venäjän osuus puuntuonnista oli 85 prosenttia. Venäjältä tuotiin pääasiassa lehtipuuta (56 %) ja haketta (31 %).

Lähde: Luken tilastopalvelu ja tilastotietokanta

Venäjältä vietiin tammi-elokuussa 14,3 miljoonaa kuutiometriä teollisuuspuuta, josta 67 prosenttia Kiinaan ja 26 prosenttia Suomeen. Puunvienti väheni kolme prosenttia vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna.