Suomeen tuotiin marraskuussa runsaasti ulkomaista puuta; määrä ylsi kaikkiaan 1,7 miljoonaan kuutiometriin, todetaan Metlan tiedotteessa. Venäjän heinäkuun alussa korottamat raakapuun vientitullit eivät ole hiljentäneet puuvirtaa Suomeen, mutta Venäjän osuus tuonnista on kuitenkin vuoden aikana vähitellen supistunut. Marraskuussa Venäjän osuus tuontivirrasta jäi 55 prosenttiin, kun se vielä vuoden 2007 alussa oli tyypillisesti noin 80 prosentin luokkaa. Puuvirta Ruotsista on lisääntynyt kesästä lähtien, ja marraskuun tuonnista Ruotsin osuus oli jo 13 prosenttia. Myös puun tuonti Latviasta on hiljalleen kasvanut.

Puun tuonti tammi–marraskuussa oli 16,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä ennakoi koko vuoden 2007 tuonnin päätyvän noin 18 miljoonaan kuutiometriin. Marraskuun loppuun mennessä puun kumulatiivinen tuonti oli 13 prosenttia pienempää kuin vuotta aiemmin. Ero syntyi vuoden alkupuoliskolla, sillä loppuvuonna puuta on tuotu hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–marraskuun tuonnista kolmannes oli koivukuitupuuta (5,5 milj. m³). Seuraavaksi eniten tuli haketta (2,6 milj. m³) ja kuusikuitupuuta (2,2 milj. m³). Tammi–marraskuussa Suomeen tuotu tukkipuu oli lähtöisin pääasiassa Venäjältä (85 %). Kuitupuussa (sisältää myös hakkeen) Venäjän osuus jäi noin kahteen kolmannekseen.

Puun ja erityisesti kuitupuun reaaliset tuontihinnat ovat nousseet jyrkästi vuoden 2007 alusta lähtien. Ulkomaisesta puusta maksetaankin tällä hetkellä enemmän kuin kotimaasta hankitusta puusta. Tuontipuun hinnan nousu osoittaa kuitenkin marraskuussa jo tasaantumisen merkkejä. Kotimaisen puun hintojen nousu taittui jo kesällä.

Lähde: Metla, metsätilastotiedote 3/2008