Suomeen tuotiin lokakuussa 0,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tammi–lokakuussa puun kumulatiivinen tuonti jäi 7,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä ennakoi koko vuoden tuonnin asettuvan noin 9 miljoonan kuutiometrin tasolle, eli noin 56 % pienemmäksi kuin vuotta aiemmin.

Lokakuun tuonnista reilu kolmannes oli haketta ja vajaa kolmannes koivukuitupuuta. Alkuvuoteen verrattuna hakkeen tuonti oli pysynyt melko tasaisena, kun taas polttopuun tuontimäärä putosi alle puoleen aikaisemmasta kuukausikeskiarvosta. Koivukuitupuun tuonti pääsi lokakuussa uudelleen vauhtiin hiljaisemman alkuvuoden jälkeen.

Tammi–lokakuun puun tuonnista kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Puun reaalihinnat olivat alentuneet viime vuodesta, vaikka lokakuussa tukin ja kuitupuun hinnat olivatkin hienoisessa nousussa.

Lähde:

Metlan Metsätilastotiedote 1/2010